(123) 456-7890 email@domain.com

Ne baš tako davno svaka kuća u Šestinama, Lukšiću, Mikuliću, Bijeniku imala je u svom dvorištu domaće životinje – kokice, kokote, jureke i katice, pajceke, a dosta njih i krave i pokojeg konja.
Zbog toga je uvijek bilo domaćih jaja, piletine, svinjetine, mlijeka i svega što se moglo iskoristiti u prehrambene svrhe domačinstva (a dobra većina i je) ili se prodavati na placu. Danas je u ovom našem području jako teško pronaći nastambe gdje su nekada prebivale gore navedene životinje.

Na slikama vidimo da se nastamba koristila u više svrha. Donji dio koristio se za svinje, otvorio se „prozor“ i u „kopanje“ se stavljala hrana i voda za njih. Gornji dio je služio za kokice koje su se po lojtri penjale „na spavanje“.
Sa strane ili odstraga bila su vrata kroz koja se moglo ući u jedan i drugi dio, da se životinjama počisti (poštraji) i stavi nova krma.