(123) 456-7890 email@domain.com

Klikom na gumb preuzmite prezentaciju…

U ovoj cjelini predstavit ćemo narodne običaje šestinskog podneblja. Kako su Šestine stvorile vlastitu autohtonu kulturu na rubu grada, tako se u tom stvaranju našlo i mjesta za ovo poglavlje. Narodni običaji kretali su u pravilu od rođenja djeteta pa sve do smrti člana zajednice. Rijetko kada je nešto i zapisano iako se protokol znao i odstupanja su se očitovala samo u nijansama. Najveći događaj bila je svadba početak stvaranja nove obitelji. Prava svadba dobila je i fašničku inačicu.

Pričest i krizma u Šestinama

Krstitke u Šestinama

FAŠNIČKA SVADBA

Parodija na temu svadbe. Parodija se izvodila u vrijeme Fašnika. Sudionici su bili nasumce odabrani pojedinci skloni šalama i raznim nepodopštinama. Sve role i uloge kao i prave svadbe od mladenaca, kumova, roditelja, uže i dalje obitelji, bile su podijeljene pojedincima. Sve zdravice i govorancije koje su se izvodile tokom ceremonije svadbe imale su temelj u originalnoj svadbi. Jedina razlika između fašničke svadbe i pravog vjenčanja bila je u detalju da su sve uloge svatovske svite (mladenka, mladenac, kumovi i dr.), kako muške tako i ženske, bile dodijeljene muškarcima. Svi su nosili pokrivena lica maskama i obučeni u narodnu šestinsku nošnju. Nošnje su također poprimile malo izmijenjeni oblik jer su kombinirane sa iznošenom civilnom odjećom, prema kreaciji pojedinca i uloge koju je tumačio u samoj svadbenoj sviti.

Fašnička svadba

Originalna svatovska svita