(123) 456-7890 email@domain.com

O projektu

Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Od 27. listopada 2020. do 27. listopada 2022.
VRIJEDNOST PROJEKTA:
Ukupno: 1.673.271,03 kuna
EU sredstva: 1.422.280,38 kuna
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Maticom hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim seljačkim pjevačkim društvom Sljeme „Šestine“-Zagreb, Maticom umirovljenika Trnje, Klubom umirovljenika Bijenik-Lukšić i Udrugom za promicanje kulturnih vrednota „Šestinček“.

O PROJEKTU:
Projektom „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ planiran je razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja, predavanja o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, pravnog savjetovališta, tjelovježbe, sportskih igara i natjecanja zborova, izleta, folklora, literarnog stvaralaštva, fotografije i proizvodnje narodnih rukotvorina. Osim ovih aktivnosti, projekt sadrži inovativni koncept tematskih kafića za umirovljenike, provođenje aktivnosti međugeneracijske solidarnosti u kojima se stvara video arhiva sjećanja, kampanja za sigurnost starijih u prometu te stručno istraživanje o potrebama i stavovima umirovljenika.

CILJ PROJEKTA:
Cilj projekta je unaprijediti kapacitete partnerskih udruga umirovljenika i kulturno umjetničkih partnerskih udruga za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika s područja grada Zagreba. Odlazak u mirovinu kao proces isključenja s tržišta rada značajno povećava osjećaj socijalne isključenosti umirovljenika jer se oni često više ne osjećaju korisnim članovima društva, a slabi i njihov materijalni status, što se ovim projektom želi promijeniti kroz zapošljavanje umirovljenika, odnosno njihovo ponovno uključivanje u svijet rada.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.